Today the cooperative has about 7,000 Associates. The cooperative since its founding, has been focusing its social and economic activity and direction according to the Cooperative Principles adopted by the A.C.I. Alianza Cooperativa Internacional.

Contacts:

Mario Rincon M.                                                                                                                                                                                                       Gerente Regional Bogotá                                                                                                                                                                   mrincon@coopava.com.co

Juan Francisco Montoya Angarita                                                                                                                                                                      Jefe Regional                                                                                                                                                                                              juanfrancisco.montoya@avianca.com

Germán Forero Calderón                                                                                                                                                                                       Coordinador Servicios Aeroportuarios Especializados                                                                                            servicios.aeroportuarios@coopava.com.co